نشست نقد و بررسی کتاب‌های درسی «تفکر و پژوهش» برگزار خواهد شد

دومین نشست از هم‌اندیشی‌های «پرسا» در برنامه درسی

اندیشکده تعلیم Ùˆ تربیت دال در سلسله هم‌اندیشی‌های برنامه درسی «پُرسا»، با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی Ùˆ علوم تربیتی دانشگاه تهران نشست نقد Ùˆ بررسی کتاب‌های درسی «تفکر Ùˆ پژوهش» را برگزار Ù…ÛŒ کند. این نشست چهارشنبه ششم اسفندماه ۹۳ØŒ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشکده روانشناسی Ùˆ علوم تربیتی دانشگاه تهران (پل گیشا) برپا Ù…ÛŒ شود. در این […]