هم‌اندیشی «برنامه درسی کودک استراتژیست»

معرفی طرح «کودک استراتژیست» توسط آقای حسن عباسی

در ادامه سلسله هم‌اندیشی‌های برنامه درسی «پُرسا»، سومین نشست به معرفی و بررسی «برنامه درسی کودک استراتژیست» اختصاص خواهد یافت. این هم‌اندیشی به طور مشترک توسط اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و اندیشکده یقین برگزار می‌گردد و آقای حسن عباسی (مدیر اندیشکده یقین) به سخنرانی در این باره خواهند پرداخت. سومین نشست برنامه درسی پُرسا، پنج‌شنبه ۷ خرداد ۹۴ ساعت ۱۶ الی […]