ارائه یافته‌های پژوهشی در جلسه شورای معاونین شورای عالی انقلاب فرهنگی

گروه تربیت و کودک، در دی ماه ۱۳۹۳، یافته‌های پژوهشی خود را با محوریت «وضعیت‌شناسی مراکز تربیت و نگهداری کودک در ایران» را در جلسه شورای معاونین شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردند. یافته‌های این پژوهش مورد اسقبال اعضای جلسه قرار گرفت و مقرر گردید که اقدامات مقتضی در این باره صورت گیرد. لازم به ذکر است پژوهش مذکور به […]