وقتی مهدکودک سکولار باشد

توسعه شهرنشینی و تغییر الگوی زندگی و روابط خانوادگی باعث شده که بسیاری از خانواده‌های دغدغه‌‌مند، به این برسند که دیگر به تنهایی نمی‌توانند بار تربیت کودکانشان را به دوش بکشند.