خبرنامه پُرسا: به نام «خرید خدمت» به کام «بخش خصوصی»؟

هجدهمین خبرنامه پـــُـرسا

مجلس شورای اسلامی، طی مصوبه‌ای واگذاری مدارس به بخش خصوصی را ممنوع نمود. با توجه به این مصوبه، آیا وزارت آموزش و پرورش در اجرای «بسته حمایتی از مدارس غیردولتی» تغییری خواهد داد؟