گفتگوی رادیویی «هماهنگی و رفع شکاف میان تربیت رسمی و غیررسمی»

گفتگوی رادیویی سه تن از اعضای اندیشکده در رادیو گفتگو

چهارشنبه شب ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، برنامه گفتگوی علمی رادیو «گفتگو» به موضوع «هماهنگی و رفع شکاف میان تربیت رسمی و غیررسمی» با حضور تنی چند از اعضای اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ پرداخت. در این گفتگو، علی پارسانیا و مجتبی همتی فر، دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، به همراه علی خواجه، کارشناس تعلیم و تربیت، چالش‌های آموزش رسمی و […]