ماموریت ها

مأموریت‌های اندیشکده عبارتند از:

  1. انجام پژوهش‌های راهبردی در حوزه تعلیم و تربیت
  2. رصد مستمر وضعیت راهبردی کشور در حوزه تربیت و ارائه تحلیل
  3. زمینه‌سازی برای تعامل میان صاحب نظران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تعلیم و تربیت
  4. ترویج سیاست‌های راهبردی مطلوب حوزه تعلیم و تربیت از طریق تعامل با رسانه‌ها، فعالان دانشجویی و اجتماعی، نخبگان، مسئولان، دانشگاهیان و عموم افراد جامعه
  5. شبکه‌سازی فعالان حوزه تعلیم و تربیت در راستای ماموریت‌های فوق