تاریخچه

اندیشکده تعلیم و تربیت دالَ، یکی از کانون‌های تفکر وابسته به «شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان[۱])» است. به منظور معرفی دقیق اندیشکده، ابتدا کارکرد کانون‌های تفکر بیان می‌گردد، سپس مجموعه ایتان معرفی می‌شود. در ادامه، مأموریت‌ها و فعالیت‌های اندیشکده دالَ ارائه خواهد شد.

کانون تفکر چیست؟

یکی از عوامل مؤثر در انتخاب صحیح سیاست‌های راهبردی و کلان در اداره امور کشورها، اتکا به پژوهش است؛ پژوهش‌هایی که از یک سو پای در مبانی علمی– فلسفی دارند و از سوی دیگر داعیه‌دار سامان دادن به تصمیمات عملی مجریان و سیاست‌گذاران هستند. این دو ویژگی توأمان منجر به ایجاد زمینه‌ای تخصصی شده است که از آن با عنوان «سیاست‌پژوهی» یا «پژوهش راهبردی» یاد می‌شود. اما انجام پژوهش‌های راهبردی به ضرورت در تصمیم مسئولین نمود نمی‌یابد و حتی اگر نتایج تحقیقات سیاست‌پژوهان وارد عرصه تصمیم‌گیری شود، ضمانتی برای اجرایی شدن آن‌ها وجود ندارد.

ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی بین پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان از مهمترین اقداماتی است که نتایج پژوهش‌ها را در دامن اندیشه و عمل مسئولین می‌نشاند و به سیاست‌ها و قوانین اتخاذ شده، قابلیت اجرایی شدن اعطا می‌نماید. از این رو رفته رفته در برخی کشورها نهادهایی با عنوان «کانون تفکر[۲]» شکل گرفت که دو مأموریت بنیادین و اساسی بر عهده گرفتند: الف) سیاست‌پژوهی و ب) گفتمان‌سازی به منظور ترویج سیاست‌ها.

معرفی «شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)»

در سال ۱۳۷۹، به منظور جبران خلأ نهادهای تصمیم‌ساز در کشور، شبکه‌ای از اتاق‌های فکر غیردولتی با عنوان «شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)» تأسیس شد. این شبکه از دو بخش ستاد و کانون‌های تفکر مستقل تشکیل شده است و در حال حاضر ۲۶ کانون تفکر در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، مسکن، صنعت و تربیت در ذیل آن فعالیت می‌نمایند.

معرفی اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ

«اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ» در اردیبهشت ۱۳۸۹ به عنوان یکی از کانون‌های تفکر زیرمجموعه «ایتان» راه‌اندازی شده است و هم‌اکنون حدود ۲۵ پژوهشگر در حوزه تعلیم و تربیت به اقتضای موضوعات پژوهشی با اندیشکده همکاری می‌کنند. هدف اندیشکده به طور کلی «رفع شکاف نظر و عمل در حوزه تربیت رسمی و غیررسمی بر اساس مبانی فکری انقلاب اسلامی» است.


[۱]. Iran Think Tanks Network (ITAN)

[۲]. Think Tank