مجموعه «شیوه پذیرش دانشجومعلم در ایران‏‏» آماده انتشار شد

امیر بادپا | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |

به همت گروه تربیت رسمی اندیشکده، مجموعه «شیوه پذیرش دانشجومعلم در ایران (بررسی دیدگاه‌های مطرح و ارائه الگوی بدیل)» آماده انتشار شد. این مجموعه علاوه بر گزارش هم‌اندیشی «شیوه پذیرش دانشجومعلم» که توسط اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و دانشگاه فرهنگیان برگزار گردیده بود، ضمن نقد و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این باره، به ارائه الگوی بدیل پرداخته است.

لازم به ذکر است در تهیه این گزارش تلاش شده ضمن مصاحبه با صاحبنظران حوزه تربیت معلم با رویکردهای مختلف و تحلیل آن‌ها، نقاط قوت و ضعف دو دیدگاه اصلی ارزیابی و نقد گردد.