وزیر آموزش و پرورش: هزینه یک روز آموزشی در کشور چقدر است؟

امیر بادپا | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
به نقل از الف

به گزارش مهر، علی اصغر فانی گفت: هر یک روز آموزشی هزینه ای معادل ۱۲۰ میلیارد تومان برای دولت در پی خواهد داشت و با توجه به همین هزینه ها دلیلی برای تعطیلی وجود ندارد و نمی توان دانش آموزان را از درس محروم کرد و چهارشنبه کلاس ها دایر خواهد بود.