میزگرد آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری تحول در علوم انسانی برگزار شد (۱۳۹۳/۸/۸)

امیر بادپا | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |

میزگرد آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری تحول در علوم انسانی برگزار شد (۱۳۹۳/۸/۸)