«آسیب‌شناسی شیوه پذیرش دانشجو در کشور بر اساس آراء ‏صاحب‌نظران و بررسی سازوکار پذیرش دانشجو در برخی کشورهای ‏دیگر‏»

مدیر سایت | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
به سفارش ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

به زودی خلاصه گزارش این پژوهش بارگذاری خواهد شد.